ProfilFirma Tomáš Bánovec - N.B. Computers (NBC) vzikla 10.4.2003.
Hlavné aktivity NBC sú servis výpočtovej techniky,
poradenstvo súvisiace s počítačmi (hardware aj software),
vývoj softwaru na zakázku.

Informácie o firme:

Sídlo: Bystrická 44, Žilina 010 09

Telefón: 0904 687 949
E-mail: nbc@nbc.sk

IČO: 40737632
DIČ: SK1020062714
     © 2003 Tomas Banovec Graphic Design :: Sureal Studio