Software    Program na prevod číselnej sumy na slovo - program prevedie číselnú sumu od 1 do 999 999 999 na slovo. Program je freeware.


    Príjmový pokladničný doklad v Exceli s automatickým dopĺňaním sumy slovom - doplní číselnú sumu od 1 do 999 999 999 na slovo. Program je freeware. Update na 20% DPH, stačí doplniť iba sumu bez DPH


    Výdavkový pokladničný doklad v Exceli s automatickým dopĺňaním sumy slovom - doplní číselnú sumu od 1 do 999 999 999 na slovo. Program je freeware.
     © 2003 Tomas Banovec Graphic Design :: Sureal Studio